Bæredygtig museumsdrift

Vi er Green Attraction-certificerede

Grøn omstilling er et fokus område for Museum Odense og vores seks besøgssteder. På Møntergården sikrer vi os nu det synlige bevis for arbejdet med at tænke bæredygtigt i såvel formidling som energiforbrug – både over for gæster og i organisationen: Møntergården er blevet certificeret med Green Attraction

Vi er stolte af, at vores arbejde med at inddrage bæredygtighed og miljø i jeres kerneopgave bliver anderkendt. Vi ser frem til at fortsætte arbejdet.

Se certificeringsbeviset her.

Hvad er en Green Attraction?

Green Attraction er en mærkningsordning, der er lanceret sammen med HORESTA og Friluftsrådet. Mærket gives til attraktioner, der gør en ekstra indsats for at være grønne og passe på miljøet. Alle attraktioner med mærkningen skal opfylde en lang række kriterier om miljøvenlig drift.

En attraktion med Green Attraction-mærkning minimerer bl.a. forbruget af kemikalier og sænker sit energi- og vandforbruget, men sikrer en god og forståelig affaldssortering. Ikke mindst giver en attraktion med Green Attraction-mærket forslag til, hvordan gæsterne kan få sjove – men også lærerige – oplevelser, mens de er på besøg, som kan inspirere til en bæredygtig levevis.

Mere information kan findes på
www.greenattraction.dk

Møntergårdens bæredygtighedspolitik

Som en del af Museum Odense har vi en formuleret bæredygtighedspolitik, der forholder sig til områder som:

Bæredygtighed i organisationen Museum Odense
Bæredygtighed i formidlingen
Biodiversitet
Museets ressourceforbrug og miljøbelastning

Den fulde bæredygtighedspolitik kan findes her:

Bæredygtighedspolitik Museum Odense