Udforsk
museumskarréen

Møntergården er museum for Odense og Fyn, og i den store museumskarré kan du udforske et væld af oplevelser, som gør dig klogere på historien om øen og byen. Her kan du træde ind i en af udstillingerne eller drysse rundt i de stemningsfulde gårdrum mellem hyggelige gamle huse. Nogle har ligget her i århundreder, andre er flyttet hertil sten for sten. Alle er de en del af byens historie.

Museumskaréen Møntergården består af en række helt unikke bygninger fra renæssancen og til i dag.

Møntestræde 1

I den store, moderne bygning kan du opleve hovedudstillingen “Fyn – midt i verden”. Her finder du også museets billetsalg, butik, loungeområde, toiletter og et stort konferencelokale. Midt i velkomstområdet hænger museets vartegn – et gigantisk fynsk Ingrid Marie-æble. Bygningen blev skabt i 2013 af arkitekterne Frank Maali og Gemma Lalanda, som lod sig inspirere af farver og materialer i karréens gamle bindingsværkshuse til et helt nyt stykke arkitektur.

Pernille Lykkes Fattigboder

I fattighuset Pernille Lykkes Fattigboder får du historien helt tæt på i to små interiørudstillinger.

De to små bygninger blev opført på dette sted af adelsfrøken Pernille Lykke i 1617. Det ene hus var oprindelig beregnet som fribolig for nogle af byens mange fattige enker og forældreløse. Det andet hus rummede to lejligheder, der kunne lejes af fattige familier. Helt op til 1955 boede der fattige gamle enker i de små huse.

Falk Gøyes Gård

I Falk Gøyes Gård kan du komme ind i udstillingen ”Byens Liv”.

Bygningen er en af byens fornemmeste fra renæssancen med udskårne rosetter og malede mursten, som fik det grove murværk til at fremstå finere, end det var. Den blev opført i 1646 på dette sted som bybolig for adelsmanden Falk Gøye, der ejede landgodserne Hvidkilde og Nakkebølle. I midten af 1700-tallet blev den omdannet til købmandsgård og senere til to butikker og lejligheder for flere familier. Fra 1930 husede bygningen byens museum.

Børnemuseet

De gule bygninger rummer to oplevelser for børn og barnlige sjæle: Histotoriet og Børnenes Baggård.

Bygningerne er oprindelig fra 1799 og et typisk eksempel på, hvordan byens matrikler var indrettet i gamle dage med en række bygninger til bolig, lager, værksted, stald og en eller flere baggårde. Ejendommen har igennem tiden været brugt til utallige formål – lige fra kro, brændevinsproduktion og farveri til pensionat, købmandsbutik og udlejningsejendom.

Nyborgladen

Bygningen blev oprindelig opført i Nyborg i 1600-tallet som bagbygning til en købmandsgård. I 1950’erne blev den sten for sten flyttet til Møntergården for at blive bevaret. Som et kuriosum kan nævnes, at købmandsgården i 1700-tallet tilhørte broren til den berømte søhelt Tordenskjold, og i 1890’erne skrev forfatteren Morten Korch sine første historier i bygningen, da han var i købmandslære.

I øjeblikket er det ikke muligt at gå ind i Nyborgladen.

Østerbyes Gård

I den gamle bindingsværksbygning kan du besøge dukkemager Patricia Homolovas lille værksted. Se hendes sjove, flotte og uhyggelige trædukker og oplev et håndværk, som har rødder tilbage til middelalderens kirkelige træfigurer.

Selve huset er fra 1631 og pyntet med flotte ornamenter i renæssancestil. Det blev oprindelig opført i Vestergade 76 som bybolig for sognepræsten i Nr. Lyndelse. I 1903 blev det revet ned og i 1945 genopført ved Møntergården.

Eijler Rønnows Gård

Huset lå oprindeligt i Nørregade 62, hvor det blev opført i 1547 som bybolig for adelsmanden Eijler Rønnow, der ejede landgodserne Hvidkilde og Fårevejle. Igennem historien har huset været ejet af både købmænd, skomagere, kromænd og garvere, og i 1800-tallet blev det brugt til brændevinsbrænderi. I år 1900 købte Odense Kommune huset og indrettede det til Fyens Folkemuseum i 1910. Det blev i 1939 revet ned og genopført ved Møntergården.

Møntestræde og Møntergården

Møntergården har fået sit navn fra det smalle Møntestræde, der er et af byens bedst bevarede gadeforløb fra middelalderbyen. Strædet fik sit navn for ca. 600 år siden, hvor en møntmester havde til huse her. En møntmester stod for at producere kongens mønt og garantere for dens vægt og materiale. Det vigtige arbejde gjorde ham til en del af samfundets elite.

Åbningstider på Møntergården

Finder du her.

Vil du vide mere?

Undervisning

For pressen

Vil du være frivillig?